Janos har förvärvat en ny depositionskammare som mer än fördubblar vår kapacitet till DLC-beläggning infraröda linselement. Besök vår beläggning kapacitet sida för mer information.

Janos Technology LLC är specialiserat på kostnadseffektiv tillverkning av mellanvåg och långvågig infraröd Optik. Vi erbjuder en rad standardlinser för att underlätta konceptutveckling och vetenskaplig forskning. Vi designar också anpassade linser för din specifika volymapplikation, inköp av material på global basis och tillverkning med de senaste lean-teknikerna.

Janos kommer att bygga för att skriva ut eller designa och tillverka optik av följande material: aluminium, CaF2, Kalkogenidglas (Amtir, BD, GASIR och Ig) BaF2, Ge, Si, ZnS Cleartran och ZnSe.

Janos strävar efter att ge enastående kundservice genom att uppnå hög leverans i tid och ur lådan kvalitet. Support efter leverans utökas också för att se till att dina inköp ger värde.

Janos Technology vill ha din infraröda linsaffär. Kontakta oss på [email protected]