(1773-1836)

skotsk filosof, ekonom och brevman. Född i Forfar, Mill utbildades vid Edinburgh university. Mill arbetade först i London som frilansjournalist och därefter för East India Company och blev vänlig med Bentham och växte till att bli en ledande medlem i ’filosofiska radikaler’, den liberala och övervägande utilitaristiska gruppen som inkluderade John Austin och ekonomen David Ricardo (1772-1823). Även om det mesta av hans skrivande är en tillämpning av utilitaristiska principer på praktiska ämnen som utbildning, pressfriheten och regeringen, producerade Mill också en analys av det mänskliga sinnets fenomen (1829), en utarbetande av Hume och Hartleys associationistiska Psykologi. Associationism är en lämplig sinnesfilosofi att lägga vid sidan av utilitarismen, eftersom det betyder att lärarens uppgift är att få studenten att associera privat nöje med framsteg av den offentliga välfärden. Trots Mills omfattande oro för utbildning har uppfostran av hans son J. S. Mill i allmänhet betraktats som alltför rigorös.