Bat (Animal) Dream Meaning – du kan drömma om en fladdermus när ditt huvud och hjärta är i oro och orsakar en känsla av total förvirring. Har orden du hör inte matchat människors handlingar? Finns det löften som aldrig uppfyllts? Bat bor i mörkret och dess budskap kan vara att det finns saker du kanske inte vet så skjuta dom innan slutliga beslut. Fattar du beslut som är blinda för den verkliga sanningen? Gräva djupare för att se vad som kan döljas.

titta på ditt liv för att se hur fladdermusens budskap passar in i kärnan i ditt vakna liv. Tänk på om du får blandade signaler från någon du tycker är attraktiv, eller kanske en terminal sjukdom i remission men bat kan innebära att den behöver ytterligare behandling. En fladdermus som flyger in i dig kan vara en varning för ett nära samtal med fara av något slag.

bat dreamfladdermöss är en symbol för skugga och natt. De är en utsändare av negativa portents. De representerar inte ondska i synnerhet, bara att något som vi annars inte skulle önska oss själva kommer att hända.

Bat Dream Interpretations

om du ser en enda fladdermus flyga, representerar det att något negativt, men inom din kontroll närmar sig. Om du drömmer om en svärm av fladdermöss som flyger, representerar det något negativt som du inte kan ändra. Om din dröm är om fladdermöss som inte flyger, representerar det att något negativt kommer att hända med någon omkring dig, men kommer inte att påverka dig direkt.

att se en fladdermus i en dröm är att föreslå vissa mörka tankar och influenser som kan komma från vårt undermedvetna sinne. Du kanske har några mörka känslor som har tappats upp och försöker komma ut. En fladdermus representerar ofta något som är orent eller oheligt. Ibland representerar fladdermöss i en dröm att födas igen och upptäcka din dolda potential.

det kan vara ett tecken på att du ska befria dig från saker som håller dig tillbaka och söka efter nya möjligheter och tillväxt någon annanstans. Eftersom blats är blinda djur kan de också representera att gå in i en specifik situation blint utan att vara medvetna om vissa saker som händer runt dig. Du kanske vill omvärdera ditt liv och se om du fattar några beslut blint.

om du ser en vit fladdermus i din dröm kan det betyda en familjemedlems död. De svarta fladdermössen kan också representera en katastrof i ditt liv.

när Bat korsar din väg

Bat tyst hängande i sin mörka grotta ger dig en ökad känslighet för alla omkring dig att se rakt igenom några illusioner för att komma till sanningen. Dina kommunikationsförmågor är exceptionella och du är mycket intuitiv med en medfödd förmåga att intuitivt förstå exakt vad som händer och vad du ska göra.