firma Janos nabyła nową komorę osadzania, która ponad dwukrotnie podwaja naszą zdolność do powlekania elementów soczewek podczerwieni DLC. Odwiedź naszą stronę możliwości powlekania, aby uzyskać więcej informacji.

Janos Technology LLC specjalizuje się w opłacalnej produkcji optyki podczerwieni o średniej i długiej fali. Oferujemy linię standardowych soczewek, które ułatwiają opracowywanie koncepcji i badania naukowe. Projektujemy również soczewki niestandardowe dla konkretnego zastosowania objętościowego, pozyskując materiały na całym świecie i produkując przy użyciu najnowszych technik lean.

Janos zbuduje do drukowania lub projektowania i produkcji optyki z następujących materiałów: aluminium, CaF2, okulary Chalkogenidowe (Amtir, BD, GASIR i IG) BaF2, Ge, Si, ZnS Cleartran i ZnSe.

Janos stara się zapewnić wyjątkową obsługę klienta, osiągając wysoką terminowość dostaw i jakość po wyjęciu z pudełka. Wsparcie po dostawie jest również rozszerzone, aby upewnić się, że zakupy zapewniają wartość.

Janos Technology chce twojej firmy w zakresie obiektywów na podczerwień. Skontaktuj się z nami [email protected]