(1773-1836)

Szkocki filozof, ekonomista i literat. Urodzony w Forfar, Mill kształcił się na Uniwersytecie Edynburskim. Pracując w Londynie najpierw jako wolny dziennikarz, a następnie Dla East India Company, Mill zaprzyjaźnił się z Benthamem i wyrósł na czołowego członka „radykałów filozoficznych”, liberalnej i głównie utylitarnej grupy, do której należeli John Austin i ekonomista David Ricardo (1772-1823). Chociaż większość jego prac jest zastosowaniem zasad utylitarnych do przedmiotów praktycznych, takich jak edukacja, wolność prasy i rząd, Mill opracował również analizę zjawisk ludzkiego umysłu (1829), opracowanie psychologii asocjacyjnej Hume ’ a i Hartleya. Asocjacjonizm jest właściwą filozofią umysłu, którą należy umieścić obok utylitaryzmu, ponieważ oznacza, że zadaniem wychowawcy jest doprowadzenie ucznia do kojarzenia przyjemności prywatnej z rozwojem dobra publicznego. Pomimo rozległych trosk Milla o edukację, wychowanie jego syna J. S. Milla było ogólnie uważane za nadmiernie rygorystyczne.