Armor Basic Officer Leader Course (ABOLC)

uwagi administracyjne

Twoje pierwsze dni w armii są szybkie i gorączkowe. W ciągu pierwszych pięciu dni od przybycia dowódca pancerza, dowódca brygady, dowódca szwadronu (Sco) i dowódca oddziału wprowadzą cię w szereg tematów związanych z codzienną działalnością ABOLCA i wybranym zawodem. Aby ograniczyć zamieszanie do minimum, poniżej zostały poświęcone tym przedmiotom, które są powszechnymi problemami nowego porucznika.

aby wyświetlić kurs Armor Basic Officer Leader na osi czasu FBGA przejdź do katalogu kursów ATRRS w dolnych polach wybierz rok podatkowy za pomocą strzałki rozwijanej, w polu Kod Szkoły wpisz 171 i kliknij strzałkę rozwijaną i wybierz kod 171b. kliknij przycisk „Wyszukaj Katalog kursów ATRRS” na dole ekranu, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania. Wybierz link do kursu „Armor Basic Officer Leader-Branch”, aby wyświetlić daty wybranych kursów FY.

działania administracyjne

zadania/ zmiany w służbie czynnej są obsługiwane przez Dowództwo Zasobów Ludzkich. Ze względu na stale zmieniające się potrzeby armii możliwe są dywersje w trakcie kursu. Uczniowie mogą skontaktować się ze swoją jednostką pozyskiwania w celu ustalenia ich konkretnego zadania. Często zdarza się, że punkty pinpointa są podawane na stanowisku stałego dyżuru.

Memo – family Separation Allowance (FSA) during Initial Military Training (IMT)