(1773-1836)

Schotse filosoof, econoom en letterkundige. Mill werd geboren in Forfar en studeerde aan de Universiteit van Edinburgh. Mill werkte eerst in Londen als freelance journalist en vervolgens voor de East India Company, en werd bevriend met Bentham en groeide uit tot een vooraanstaand lid van de ‘philosophical radicals’, de Liberale en overwegend utilitaire groep die John Austin en de econoom David Ricardo (1772-1823) omvatte. Hoewel het grootste deel van zijn werk een toepassing is van Utilitaire principes op praktische onderwerpen zoals onderwijs, de Vrijheid van de pers en de overheid, produceerde Mill ook een analyse van de verschijnselen van de menselijke geest (1829), een uitwerking van de associationistische psychologie van Hume en Hartley. Associationisme is een passende filosofie van de geest om naast utilitarisme, omdat het betekent dat de taak van de opvoeder is om de student te associëren privé-plezier met de vooruitgang van het openbaar welzijn. Ondanks Mill ‘ s grote bezorgdheid over het onderwijs, wordt de opvoeding van zijn zoon J. S. Mill over het algemeen als te rigoureus beschouwd.