over Drugs A-Z

Drugs A-Z biedt informatie over Drugs van de dagelijkse gezondheid en onze partners, evenals beoordelingen van onze leden, allemaal op één plek. Cerner Multum™ biedt de gegevens binnen enkele van de basisprincipes, bijwerkingen, interacties, en dosering tabs. De informatie in de Reviews en FAQ tabs is eigendom van de dagelijkse gezondheid.

u kunt door Drugs A-Z bladeren voor een specifiek voorschrift of vrij verkrijgbaar geneesmiddel of geneesmiddelen opzoeken op basis van uw specifieke aandoening. Deze informatie is alleen voor educatieve doeleinden en niet bedoeld om medisch advies, behandeling of diagnose te verstrekken. Vergeet niet om altijd uw arts of zorgverlener te raadplegen voordat u begint, stopt of een behandeling of gezondheidszorg regime wijzigt.

alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de op deze bladzijde verstrekte informatie juist, actueel en volledig is, maar er wordt geen garantie gegeven. De hierin opgenomen informatie over geneesmiddelen kan tijdgevoelig zijn. De informatie op deze pagina is samengesteld voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert noch Everyday Health of haar licentiegever dat gebruik buiten de Verenigde Staten geschikt is, tenzij specifiek anders aangegeven. Noch de dagelijkse gezondheid, noch zijn licentiegevers onderschrijven drugs, diagnosticeren patiënten of adviseren therapie. De bovenstaande informatie over geneesmiddelen is een informatiebron die is ontworpen om erkende zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en/of om consumenten te dienen die deze dienst zien als een aanvulling op, en niet als een vervanging voor, de expertise, vaardigheid, kennis en oordeel van zorgverleners. Het ontbreken van een waarschuwing voor een bepaald geneesmiddel of een combinatie van geneesmiddelen mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanwijzing dat het geneesmiddel of de combinatie veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Noch de dagelijkse gezondheid, noch de licentiegever zijn verantwoordelijk voor enig aspect van de gezondheidszorg die met behulp van de verstrekte informatie wordt beheerd. De informatie in dit document is niet bedoeld voor alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen. Als u vragen heeft over de geneesmiddelen die u gebruikt, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.