medisch beoordeeld door Drugs.com. laatst bijgewerkt op 7 Dec 2020.

is van toepassing op de volgende sterkten: 50 mg; 150 mg; 200 mg; 250 mg

Gebruikelijke Dosis voor Volwassenen voor Narcolepsie

150 tot 250 mg oraal eenmaal per dag in de ochtend

-In het obstructieve slaap apneu (OSA), doses tot 250 mg/dag werden goed verdragen, maar er is geen consistent bewijs van extra voordeel boven de 150 mg/dag.
– dit geneesmiddel is geen behandeling voor de onderliggende obstructie bij OSA.
– in gevallen waarin continuous positive airway pressure (CPAP) de voorkeursbehandeling is voor overmatige slaperigheid, moet een maximale inspanning worden geleverd om gedurende een adequate periode met CPAP te behandelen voordat met dit geneesmiddel wordt begonnen.
gebruik: ter verbetering van de waakzaamheid bij patiënten met overmatige slaperigheid geassocieerd met OSA en narcolepsie.

gebruikelijke volwassen dosis voor obstructieve slaapapneu/Hypopneusyndroom

150 tot 250 mg oraal eenmaal daags ‘ s ochtends

– in obstructieve slaapapneu (OSA) werden doses tot 250 mg/dag goed verdragen, maar er is geen consistent bewijs van bijkomend voordeel boven de 150 mg/dag.
– dit geneesmiddel is geen behandeling voor de onderliggende obstructie bij OSA.
– in gevallen waarin continuous positive airway pressure (CPAP) de voorkeursbehandeling is voor overmatige slaperigheid, moet een maximale inspanning worden geleverd om gedurende een adequate periode met CPAP te behandelen voordat met dit geneesmiddel wordt begonnen.
gebruik: ter verbetering van de waakzaamheid bij patiënten met overmatige slaperigheid geassocieerd met OSA en narcolepsie.

gebruikelijke dosis voor volwassenen bij ploegenarbeid slaapstoornis

150 mg oraal eenmaal daags ongeveer 1 uur voor aanvang van de werktijd
gebruik: om de waakzaamheid te verbeteren bij patiënten met overmatige slaperigheid geassocieerd met ploegenarbeid stoornis.

aanpassing van de Nierdosis

geen aanpassing aanbevolen; gebruik met voorzichtigheid aangezien de gegevens beperkt zijn

aanpassing van de lever

lichte tot matige leverfunctiestoornis: geen aanpassing aanbevolen
ernstige leverfunctiestoornis: een verlaagde dosis wordt aanbevolen; er zijn echter geen specifieke richtlijnen voorgesteld in de productinformatie van de fabrikant. Voorzichtig gebruiken.

dosisaanpassingen

ouderen: lagere doses en nauwgezette controle worden aanbevolen

voorzorgsmaatregelen

contra-indicaties:
-overgevoeligheid voor armodafinil, modafinil of andere hulpstoffen
veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij patiënten jonger dan 18 jaar.
Raadpleeg de Rubriek waarschuwingen voor aanvullende voorzorgsmaatregelen.
vs gereguleerde stof: schema IV

dialyse

gegevens niet beschikbaar

Overige opmerkingen

Toedieningsadvies:
– oraal innemen met of zonder voedsel
Algemeen:
– Armodafinil is het R-enantiomeer van modafinil dat een 1:1 mengsel van de R – en S-enantiomeren is.
– dit geneesmiddel is niet onderzocht in combinatie met alcohol en patiënten moeten worden geadviseerd om alcohol te vermijden tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.
controle:
– cardiovasculair: hartslag, bloeddruk
– dermatologisch: nauwlettend controleren op huidreacties zoals huiduitslag, zweren in de mond, blaar of schilferende huid
-psychiatrisch: monitoren op depressie, angst, manie, psychose
advies van patiënten:
-patiënten moeten worden geïnstrueerd de door de Amerikaanse FDA goedgekeurde patiëntetikettering (medicatiegids) te lezen.
– vrouwen dienen met hun zorgverlener te praten over alternatieve anticonceptiemethoden als ze een hormonale anticonceptiemethode gebruiken, zoals anticonceptiepillen, injecties, implantaten, pleisters, vaginale ringen en spiraaltjes; effectieve anticonceptie tijdens het gebruik en gedurende 1 maand na de behandeling wordt aanbevolen; voor patiënten die tijdens de behandeling zwanger worden, is een zwangerschapsregister beschikbaar voor dit geneesmiddel.
– vermijd rijden en activiteiten zoals het bedienen van machines tijdens het gebruik van dit geneesmiddel totdat uw mate van slaperigheid/waakzaamheid is beoordeeld door uw zorgverlener.
– patiënten moeten het drinken van alcohol vermijden tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.
– patiënten moet worden geadviseerd onmiddellijk met hun zorgverlener te spreken als zij huiduitslag of een allergische reactie, depressie, angst of tekenen van psychose of manie ervaren.
– dit geneesmiddel kan misbruikt worden en afhankelijkheid veroorzaken; vertel uw zorgverlener als u ooit hebt misbruikt of afhankelijk bent geweest van alcohol, geneesmiddelen op recept of straatdrugs.

Meer over armodafinil

 • bijwerkingen
 • Tijdens de Zwangerschap of Borstvoeding
 • Drug Afbeeldingen
 • Drug Interactions
 • Prijs & Coupons
 • Nl Español
 • 350 Beoordelingen
 • Drug class: CZS-stimulantia

Consumentenbronnen

 • patiënteninformatie
 • Armodafinil (Advanced Reading)

andere merken Nuvigil

professionele bronnen

 • voorschrijfinformatie
 • .. +2 meer

gerelateerde behandelingsgidsen

 • chronisch vermoeidheidssyndroom
 • ADHD
 • bipolaire stoornis
 • depressie
 • … + 6 meer