Curriculum Vitae

Ariel Pakes is Thomas Professor of Economics aan de Harvard University, waar hij cursussen geeft in industriële organisatie en econometrie. In 1986 ontving hij de Frisch Medal van de Econometric Society. Hij werd gekozen als fellow van die society in 1988, van de American Academy of Arts and Sciences in 2002, en van de National Academy of Sciences in 2017. Ariel was de Distinguished Fellow van de industriële organisatie in 2007. In 2017 ontving hij de Jean-Jacques Laffont prijs en in 2018 de BBVA Frontiers of Knowledge Award. In 2019 werd Ariel benoemd tot distinguished fellow van de American Economic Association. In 2020 werd Ariel geselecteerd als citatie laureaat van het Web of Science.Ariel ‘ s onderzoek was gericht op het ontwikkelen van methoden voor het empirisch analyseren van marktreacties op milieu-en beleidsveranderingen. Dit omvat het ontwikkelen van: I) vraagsystemen die in staat zijn om de impact van milieuveranderingen te analyseren (bijv. fusies) op de prijzen, ii) methoden waarmee het effect van beleidswijzigingen (bijvoorbeeld deregulering) op de productiviteit kan worden geanalyseerd, en iii) modellen waarmee de effecten van deze veranderingen op de ontwikkeling van markten in de loop van de tijd kunnen worden gevolgd. Hij en zijn coauteurs hebben deze tools toegepast op de analyse van de auto -, elektriciteit -, gezondheidszorg-en telecommunicatie-industrie. Ariel ontwikkelde ook technieken voor: analyse van de effecten van particulier gefinancierde onderzoeks-en ontwikkelingsactiviteiten, voor het opstellen van een nauwkeurigere consumentenprijsindex en voor het analyseren van de impact van stimuleringsregelingen op de ziekenhuistoewijzingen van artsen. Veel van Ariels methodologische bijdragen zijn verwerkt in de werkzaamheden van overheidsinstellingen en particuliere bedrijven. Ariel heeft meer dan zestig promovendi begeleid, van wie velen nu toonaangevende onderzoekers zijn aan prestigieuze universiteiten. Daarnaast heeft hij gewerkt voor een aantal adviesbureaus, overheidsinstellingen en grote bedrijven.Ariel is getrouwd, heeft twee kinderen en een kleindochter. Ze houden allemaal van wandelen, jazz en het kijken naar de NBA.