Bakterieceller har stive vegger, som definerer sin form, og gjør dem i stand til å holde høyt internt trykk. Mens mye er kjent om celleveggkjemi, forblir mekanismene som styrer veksten, unnvikende. Prosessene som fører til sylindrisk form av mange bakterier blir først nå unraveled. Nylige eksperimenter oppdaget at ny cellevegg er tilsatt av komplekser som kjører med konstant hastighet rundt celleomkretsen, som minner om bevegelsen av defekter i krystaller. Ved å anvende en kondensert materietilnærming til dette problemet og modellere disse kompleksene som kantforskyvninger, finner vi kobling mellom mekaniske påkjenninger og celleveggdynamikk. Videre vil jeg vise at celleveggdeformasjonene kan være elastiske (reversible) eller plastiske (irreversible), avhengig av tidsskalaene over hvilke kraften påføres. Jeg vil bekrefte disse spådommene eksperimentelt ved å observere veksten av en enkelt bakterie i en mikrofluidisk enhet, ved hjelp av strømmen for å kontrollere den eksterne kraften.

Vis profilen til Ariel Amir