(1773-1836)

Skotsk filosof, økonom og brevmann. Født I Forfar, Mill ble utdannet Ved Edinburgh university. Mill jobbet i London først som frilansjournalist, og senere For East India Company, Og Ble venn med Bentham og vokste til å bli et ledende medlem av ‘philosophical radicals’ , den liberale og overveiende utilitaristiske gruppen Som inkluderte John Austin og økonomen David Ricardo (1772-1823). Selv om Det meste av hans skriving er en anvendelse av utilitaristiske prinsipper til praktiske emner som utdanning, pressefrihet og regjering, produserte Mill også En Analyse av Fenomenene I Det Menneskelige Sinn (1829), en utdypning Av den assosiasjonistiske psykologien Til Hume og Hartley. Assosiasjonisme er en passende sinnsfilosofi å sette sammen med utilitarisme, siden det betyr at lærerens oppgave er å få studenten til å knytte privat nytelse til fremme av offentlig velferd. Til tross For Mills omfattende bekymringer med utdanning, har oppdragelsen av sønnen Js Mill generelt blitt ansett som overdreven streng.