Om Narkotika A-Z

Narkotika A-Z gir stoffinformasjon Fra Everyday Health og våre partnere, samt vurderinger fra våre medlemmer, alt på ett sted. Cerner Multum™ gir dataene i Noen Av De Grunnleggende, Bivirkninger, Interaksjoner og Doseringsfaner. Informasjonen i Anmeldelser og FAQ-fanene er proprietær Til Everyday Health.

du kan bla Gjennom Narkotika Az for en bestemt resept eller over-the-counter narkotika eller slå opp narkotika basert på din spesifikke tilstand. Denne informasjonen er kun til utdanningsformål, og er ikke ment å gi medisinsk rådgivning, behandling eller diagnose. Husk å alltid konsultere legen din eller helsepersonell før du starter, stopper eller endrer en behandling eller helsevesen.

Alt er gjort for å sikre at informasjonen på denne siden er nøyaktig, oppdatert og fullstendig, men det gis ingen garanti for det. Legemiddelinformasjon som finnes her, kan være tidssensitiv. Informasjonen på denne siden er utarbeidet for bruk av helsepersonell og forbrukere i Usa, og Derfor garanterer Verken Everyday Health eller dets lisensgiver at bruk utenfor Usa er hensiktsmessig, med mindre annet er spesifikt angitt. Verken Everyday Health eller dets lisensgivere støtter narkotika, diagnostiserer pasienter eller anbefaler terapi. Legemiddelinformasjonen ovenfor er en informasjonsressurs designet for å hjelpe lisensierte helsepersonell med å ta vare på sine pasienter og/eller å betjene forbrukere som ser på denne tjenesten som et supplement til, og ikke en erstatning for, kompetansen, ferdighetene, kunnskapen og dommen til helsepersonell. Fraværet av en advarsel for et gitt legemiddel eller legemiddelkombinasjon på ingen måte bør tolkes for å indikere at stoffet eller kombinasjonen er sikker, effektiv eller egnet for en gitt pasient. Verken Everyday Health eller dets lisensgiver påtar seg noe ansvar for ethvert aspekt av helsetjenester som administreres ved hjelp av informasjonen som er gitt. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å dekke alle mulige bruksområder, retninger, forholdsregler, advarsler, legemiddelinteraksjoner, allergiske reaksjoner eller bivirkninger. Hvis du har spørsmål om stoffene du tar, sjekk med legen din, sykepleier eller apotek.