(1773-1836)

skotlantilainen filosofi, taloustieteilijä ja kirjanoppinut. Mill syntyi Forfarissa ja opiskeli Edinburghin yliopistossa. Työskennellessään Lontoossa ensin vapaana toimittajana ja myöhemmin Itä-Intian Kauppakomppaniassa Mill ystävystyi Benthamin kanssa ja kasvoi johtavaksi jäseneksi ”filosofisiin radikaaleihin”, liberaaliin ja etupäässä utilitaristiseen ryhmään, johon kuuluivat John Austin ja taloustieteilijä David Ricardo (1772-1823). Vaikka suurin osa hänen kirjoituksistaan on utilitarististen periaatteiden soveltamista käytännön aiheisiin, kuten koulutukseen, lehdistönvapauteen ja hallitukseen, Mill tuotti myös Humen ja Hartleyn assosiaatiopsykologian analyysin ihmismielen ilmiöistä (1829). Assosiaatio on sopiva mielenfilosofia utilitarismin rinnalle, koska se tarkoittaa, että kasvattajan tehtävänä on saada oppilas yhdistämään yksityinen nautinto yleisen hyvinvoinnin edistämiseen. Millin laajoista koulutushuolista huolimatta hänen poikansa J. S. Millin kasvatusta on yleisesti pidetty liian ankarana.