(1773-1836)

skotsk filosof, økonom og brevmand. Født i Forfar, Mill blev uddannet ved Edinburgh university. Arbejder i London først som en free-lance journalist, og derefter for East India Company, blev Mill venlig med Bentham og voksede til at være et førende medlem af ‘philosophical radicals’, den liberale og overvejende utilitaristiske gruppe, der omfattede John Austin og økonomen David Ricardo (1772-1823). Selvom det meste af hans skrivning er en anvendelse af utilitaristiske principper på praktiske emner som uddannelse, pressefrihed og regering, producerede Mill også en analyse af fænomenerne i det menneskelige sind (1829), en uddybning af den associerende psykologi i Hume og Hartley. Associationisme er en passende sindsfilosofi at sætte sammen med utilitarisme, da det betyder, at lærerens opgave er at bringe den studerende til at forbinde privat fornøjelse med fremme af den offentlige velfærd. På trods af Mills omfattende bekymringer med uddannelse er opdragelsen af hans søn J. S. Mill generelt blevet betragtet som overdreven streng.