(1773-1836)

skotský filozof, ekonom, a muž dopisů. Narodil se ve Forfaru, Mill byl vzděláván na Edinburské univerzitě. Pracoval v Londýně nejprve jako novinář svobodných kopí a následně pro Východoindickou společnost, Mill se spřátelil s Benthamem a stal se vedoucím členem „filozofických radikálů“, liberální a převážně utilitární skupiny, která zahrnovala Johna Austina a ekonoma Davida Ricarda (1772-1823). Ačkoli většina jeho psaní je aplikací utilitárních principů na praktické předměty, jako je vzdělávání, svoboda tisku a vláda, Mill také vytvořil analýzu jevů lidské mysli (1829), vypracování asociační psychologie Hume a Hartley. Asociacionismus je vhodnou filozofií mysli, kterou je třeba dát vedle utilitarismu, protože to znamená, že úkolem pedagoga je přimět studenta, aby spojil soukromé potěšení s rozvojem veřejného blahobytu. Navzdory rozsáhlým obavám Milla o vzdělání byla výchova jeho syna J. s. Milla obecně považována za příliš přísnou.