Abstrakt

při zpětném pohledu lze 1960 považovat za označení přechodu v britském politickém systému. Rostoucí dominance předsedy vlády se shodovala s příchodem televizní politiky k „prezidentování“ volební politiky v Británii americkým způsobem. Harold Wilson pochopil důsledky tohoto. Premiéři se v očích voličů stávali prezidenty, ale podle ústavy zůstali premiéry. Očekávalo se, že budou nést rostoucí individuální podíl odpovědnosti za vítězství nebo prohru ve volbách, ale jejich ústavní pravomoci zůstaly formálně statické a byly sdíleny společně se svými kolegy z kabinetu. Za účelem překlenutí této mezery mezi politickým a ústavním postavením předsedy vlády Wilson změnil poradní systém předsedy vlády. To vzbudilo veřejný rozruch a tvrzení, že ústavní slušnost nebyla dodržována, a vyprovokoval tradiční poradce k „kontrarevoluční“ taktice ve snaze chránit si výsadu rady. Zajistilo to, že diskuse o radách se stala jedním z charakteristických znaků Wilsonových let.