v létě 2015 bývalý prezident Jimmy Carter odhalil, že byl léčen v Winship Cancer Institute pro metastatický melanom. V době, kdy, Carter si myslel, že by mohl mít jen týdny života, ale Winship lékaři rychle vyvinuli léčebný plán pro něj, počínaje stereotaktickým zářením pro kontrolu metastastických nádorů v mozku, a nový imunoterapeutický lék, který fungoval systémově.

„nemyslím si, že jsem se někdy odchýlil od závazku dělat to, co mi lékaři doporučili,“ řekl Carter na zabalené tiskové konferenci.

dnes Carter prosperuje a stále dělá humanitární práci, kterou zná po celém světě.

otevřený a upřímný způsob, jakým prezident Carter sdílel své zkušenosti, upozornil veřejnost na pokrok v léčbě rakoviny a na příspěvky Winship v tomto úsilí. Carter nadále zvyšuje povědomí o podpoře vědeckého výzkumu. V roce 2016 podpořil snahu Winship získat komplexní status od Národního onkologického institutu a řekl: „Je čas, aby Gruzie měla své vlastní komplexní onkologické centrum, a Winship je připraven se ujmout vedení.“